2 – 6 Yaş Okul Öncesi Eğitici Çocuk Zeka Oyunları 1.0.0 Icon

2 – 6 Yaş Okul Öncesi Eğitici Çocuk Zeka Oyunları

''3 Elma'' | Enver ISIK Education
4.1
137 Ratings
100K+
Downloads
1.0.0
version
Nov 16, 2017
release date
54.1 MB
file size
Free
Download

What's New

Okul öncesi eğitimde inovasyon; çocukların bilişsel gelişimi için temel bilgi ve beceriler, eğlenceli içerikle ve pedagojik ilkelerle oyunlaştırılmış olarak sunulmaktadır

About 2 – 6 Yaş Okul Öncesi Eğitici Çocuk Zeka Oyunları Android App

2-6 yaş arası çocuklar için okula hazırlık eğlenceli ve ilginç olabilir mi?
Onlara sevimli ve komik bir penguen yardımcı oluyorsa, elbette olur. Pengui ile birlikte bütün dersler, sürükleyici ve eğitici çocuk oyunları oluyor. Çocuklar onunla beraber öğrenmenin, gerekli ve önemli olduğu kadar, eğlenceli olduğunu da anlıyorlar. Böylelikle bilgi edinmeye ve beceri kazanmaya yönelik alıştırmalar yapmayı benimsiyorlar ve çok seviyorlar.

Doğru cevaplar bulunduğunda kazanılan çıkartmalarla, çocuklar Pengui’nin evindeki duvarı süsleyebiliyor ve bu onları motive ediyor. Birlikte başardıkları için Pengui onlara destek oluyor, öğrenmeye isteklendiriyor. Çocuklar, her seferinde bunlara çok mutlu olan sevimli dostunu gördükçe, öğrenmeye devam etmeye daha fazla hevesleniyorlar. Bu biçimde okul öncesi eğitim etkinliklerini kolayca tamamlıyorlar.
Çocukların öğrenmekten zevk aldığı, böylece ailelerin mutlu olduğu bir uygulamayı kim denemek istemez?
Haydi, siz de aramıza katılın, çocuğunuz Pengui’yi kesinlikle sevecektir!

UYGULAMANIN KAPSAMI

• Alfabe öğreten etkili metotlar: seslerden harflere, harflerden ve hecelerden sözcüklere.
• Aritmetik & Geometri temel bilgilerini eğlenerek öğrenme oyunları: rakamlar, toplama ve çıkarma, renkler, şekiller ve boyutlar.
• Zorluk derecesi artan eğitsel oyunlar: yapboz oyunları, mantık oyunları, dikkat ve hafıza geliştirme, çocuk zeka oyunları içermektedir.

ÇOCUK İÇİN KAZANIMLAR

• «Dik Temel Harfleri» sesleriyle ve yazılışlarıyla sözcükler içerisinde öğrenme.
• Harf oyunu abc ile dil & konuşma gelişimi, ses bilgisi ve fonetik farkındalık.
• Kelime bulmaca oyunları ile sözcük haznesi zenginleşme ve doğru telaffuz etme.
• Matematik oyunları ile 1 den 10 a kadar anlamlı sayma, miktar, soru çözme ve işlem bilgisi.
• Bilişsel gelişim, parça bütün ilişkisi kurma, gruplama ve düzen keşfetme.
• Görsel ve işitsel algı, odaklanma ve konsantrasyon becerilerini güçlendirme.
• El göz koordinasyonu ve ince motor becerilerinin gelişimi.
• Karar verme mekanizması gelişimi; muhakeme yeteneği ve analitik düşünme becerisi edinme.
• Kavram kazanımları ve yönerge takip etme.
• Öğrenme stratejisi geliştirme ve zihinsel gelişim.
• Paylaşma, birlikte başarma.

UYGULAMANIN ÖZELLİKLERİ

Çocukların öğrendiklerini kalıcı kılmak için 10 farklı bölümde sarmal sistem uygulanmıştır: 100+ eğitici oyun.
Okul öncesi eğitici oyunlar Türkçe ve ideal tasarlanmış ÇOCUK DOSTU ekran arayüzleriyle kolay kullanım.
Akıllı çocuk gelişimi için en güzel ücretsiz oyunlar: puzzle oyunları, fark bulmaca, kart eşleme, örüntü tamamlama.
Çocuğun dikkatini toplayan ve sürdüren renkli grafikler, kaliteli animasyonlar, neşeli müzikler ve eğlenceli ses efektleri.
Hayvanlar, meyveler ve sebzeler: farklı 50+ interaktif ve eğlenceli karakterle çocuklar için eğitici oyunlar.
Birden fazla duyuya ve farklı öğrenme şekillerine hitap eden; disleksi ve öğrenme güçlüğü, hiperaktivite ve dikkat eksikliği, işitme ve görme engelli, artikülasyon (sesletim) bozukluğu özel eğitim programlarına uygun egzersizler.
Reklam içermeyen, GÜVENLİ içerikli ücretsiz çocuk oyunları.
Küçük kas gelişimine yönelik faydalı oyun mekanikleri.
Uygulamayı indirdikten sonra internet bağlantısı olmaksızın limitsiz kullanma imkânı.
Ücretsizdir, tam sürüm için ek içeriklerin satın alınması gerekebileceğine lütfen dikkat ediniz.

BAŞARILARIMIZ

«Okul Öncesi Eğitim» ilk 10 eğitici oyun sıralamasında sürekli var olan eğlenceli ve öğretici konseptler geliştirmekteyiz.
«Özel Eğitim» programlarıyla da uyumlu içerikler sunmaktayız.

HAKKIMIZDA

Çocukların mahremiyeti ve kişisel veri güvenliği ciddiye aldığımız bir konudur. Sosyal medya hesaplarımıza ve diğer uygulamalarımıza ilişkin yönlendirmeler yalnızca ebeveyn kontrolü ile erişilebilecek bağlantılardır.
Ziyaret edin: www.3apples.org
Beğenin: facebook.com/3.elma
Takip edin: @3.elma
İzleyin: youtube.com/3 elma
Görüş ve önerileriniz için, e-mail: [email protected]
Geri bildirimlerinizi önemsiyoruz, değerlendirme ve yorumlarınızı memnuniyetle bekliyoruz.school readiness for children aged 2-6 years need to be fun and interesting?
If helping them cute and funny penguin, of course. Penguin with all the lessons, it's immersive and educational kids games. Children learn with him, as it is necessary and important, they understand that it is fun. Thus they are committed to do exercises for gaining knowledge acquisition and skills, and they love it.

When the correct answer earned stickers are found, children can decorate the walls in the penguin house, and it motivates them. Penguin is going to support them because they got it together, he motivates learning. Children, in each case as seen on them are more than happy cute friendly, they are more hevesleniy to continue learning. This way they complement pre-school educational activities easily.
Where children enjoy learning, so an application that happy families who do not want to try?
Come on, you can also join us, your child will absolutely love the Penguin!

SCOPE OF APPLICATION

• Alphabet teach effective methods: letters sounds, letters and syllables in words.
• Math & Geometry fun learning the basics of games: numbers, addition and subtraction, colors, shapes and sizes.
• increasing the degree of difficulty educational games: puzzles, logic games, attention and memory development, child include mental game.

OUTCOMES FOR CHILDREN

• "Other basic letters» in learning and spelling words with their own voices.
• Letter game language & speech development with ABC, phonetics and phonetic awareness.
• Word puzzle games with vocabulary enrichment and to correct pronunciation.
• 1 to 10 counting up significantly with Math games, quantity, solving questions and process information.
• Cognitive development, all part of building relationships, grouping and order of exploring.
• Visual and auditory perception, strengthen their focus and concentration skills.
• Hand-eye coordination and the development of fine motor skills.
• Decision-making mechanisms of development; judgment and analytical thinking skills acquisition.
• Concept gains and guidelines to follow.
• Learning strategy development and intellectual development.
• Sharing, achieve together.

FEATURES OF APPLICATION

Children spiral system has been implemented in 10 different sections to make permanent what they have learned: 100+ educational games.
Pre-school educational games designed easy to use and ideal with Turkish CHILD-FRIENDLY screen interface.
the best free games for Intelligent child development: puzzle games, the difference puzzles, card matching, pattern completion.
It collects and maintains the child's attention colorful graphics, high quality animation, cheerful music and funny sound effects.
Animals, fruits and vegetables: 50+ different character interactive and fun educational games for children.
Multiple senses and appeal to different learning styles; dyslexia and learning disabilities, attention deficit and hyperactivity, impaired hearing and vision, articulation (grapheme) in accordance with the special education program exercises disorder.
Advertising free, free kids games SAFE content.
game mechanics are helpful for the small muscle development.
unlimited use without the possibility of internet connection after download the application.
It's free, that may require the purchase of additional content for the full version, please note.

OUR SUCCESS

«Preschool Education» We develop educational games that have consistently ranking in the top 10 fun and educational concepts.
«We offer content compatible with Special Education» program.

ABOUT US

Children's privacy and personal data security is an issue that we take seriously. our guidance on our social media accounts and other applications are links that can be accessed only with parental control.
Visit: www.3apples.org
The Likes: facebook.com/3.el Up
Follow: @ 3.el Up
Watch: apple youtube.com/3
For your comments and suggestions, e-mail: [email protected]
We care about your feedback, evaluation and we expect welcomes your comments.

Other Information:

Requires Android:
Android 2.3.2+
Other Sources:

Download

This version of 2 – 6 Yaş Okul Öncesi Eğitici Çocuk Zeka Oyunları Android App comes with one universal variant which will work on all the Android devices.

Variant
2
(Nov 16, 2017)
Architecture
armeabi-v7a x86
Minimum OS
Android 2.3.2+
Screen DPI
nodpi (all screens)

All Versions

If you are looking to download other versions of 2 – 6 Yaş Okul Öncesi Eğitici Çocuk Zeka Oyunları Android App, We have 1 version in our database. Please select one of them below to download.

Loading..