ΕΑΠπ latest Icon
0
0 Ratings
500+
Downloads
latest
version
May 13, 2016
release date
10-50 MB
file size
Free
Download

What's New

Διαθέσιμη για πλήρες έλεγχο

About ΕΑΠπ Android App

Ενημερωτική εφαρμογή για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Πλήρες περιβάλλον δοκιμής ως προς το περιεχόμενο και το UI.


Γνωστά προβλήματα:

1). Οι εικόνες που έχουν χρησιμοποιηθεί ενδέχεται να έχουν ονευματικά δικαιώματα και να μην πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
2). Το κείμενο που φαίνεται στις πληροφορίες για την εφαρμογή είναι ενδεικτικό. Θα πρέπει να γράφτει κείμενο για εκεί καθώς και γι' αυτήν εδώ την περιγραφή.

Informative app for Greek Open University.

Full test environment in content and UI .


Known issues:

1). The images are used may have onefmatika rights and not to be used.
2). The text appears in the application information is indicative. You should be written text for there and for here in this description.

Other Information:

Package Name:
Requires Android:
Android Latest Android
Other Sources:

Download

This version of ΕΑΠπ Android App comes with one universal variant which will work on all the Android devices.

Variant
Updated
(May 13, 2016)
Architecture
Minimum OS
Android Latest Android
Screen DPI
nodpi (all screens)

All Versions

If you are looking to download other versions of ΕΑΠπ Android App, We have 1 version in our database. Please select one of them below to download.

Loading..