Antalya İş Adamları Derneği 1.0 Icon

Antalya İş Adamları Derneği

Antalya İş Adamları Derneği Business
4.2
5 Ratings
50+
Downloads
1.0
version
Sep 15, 2016
release date
62.8 KB
file size
Free
Download

What's New

About Antalya İş Adamları Derneği Android App

İş dünyamıza birikimleri, deneyimleri ve yaratıcı beraberlikleri ile yeni bir güç birliği oluşturmayı düşünen vizyon sahibi girişimci ve demokratik anlayışı özümsemiş iş insanlarımızın birliktelikleriyle 22 Şubat 2012 tarihinde resmi kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

ANTİAD ; Antalya ticari yaşamında sosyal, kültürel ve ekonomik konularda bilgi sahibi olan, ilgili sektörünü iyi tanıyan, spekülatif hareket ve eylemlerden uzak, fikir sahibi, ön yargısız sabırlı ve aklın önde olduğunu bilen üyeleriyle misyonuna uygun kurumsallaşmayı bir an evvel gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

- Antalya İşadamları Derneği olarak sosyal sorumluluk bilinci, dayanışma ruhu ve liderlik vasıfları ile sürekli gelişim ilkesi ile hareket edilmesini sağlamak,

- Diğer sivil toplum kuruluşları, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde, Antalya’nın ve ülkemizin ekonomik, turistik, sosyal ve kültürel kalkınmasına, sorunlarının çözümüne katkı sunmak,

- Antalya’lı iş adamlarının liderlik vasıflarını geliştirmek; bu amaç doğrultusunda üyelerine iş hayatında gereken özgüven ile hareket etmelerini sağlayabilecek, yerel, ulusal ve uluslararası rekabete hazır, uluslararası sistemde belirgin, kalıcı bir yer edinebilmek için gerekli olan bilgi ve donanımı sağlamak ve sürdürmek,

- ANTİAD üyeleri arasında ticari iş birliğini sağlamak, bunun için gerekli zemini hazırlamak, teşvik etmek ve destek olmak, yerel, ulusal ve uluslararası arenalarda üyelerinin marka değerini artırmak, gerek kendi içinde gerekse dışarıda tam bir demokrasi anlayışı içerisinde hareket etmek en önemli amaçlarımız arasındadır.Our business know-how, experience and creative unity with forces carried out a new vision of the organization who create the picture on 22 February 2012 with entrepreneur and business person has absorbed our understanding of democratic unity.

AntiAd; Antalya commercial life, social, cultural and familiar with economic issues, recognizing the best of the relevant sectors, away from speculative movements and actions, ideas owner, without prejudice to patient and institutionalized accordance with its mission with members who know the mind is ahead aims to realize as soon as possible.

- Antalya Businessmen Association as social responsibility, solidarity and leadership qualities to ensure adherence to the principle of continuous improvement,

- Other non-governmental organizations, in cooperation with public and private institutions and organizations, Antalya and our country's economic, tourist, social and cultural development to, to contribute to the solution of the problem,

- Develop the leadership qualities of businessmen from Antalya; That would allow them to act with self-confidence needed for this purpose in business to members of the local, national and ready for international competition, evident in the international system, to provide information and hardware that is required to obtain and maintain a permanent place,

- AntiAd members ensure that trade cooperation between, to prepare the ground for it, to support and encourage local, to increase the brand value of the national and international arenas members need is one of our most important goals to move itself both outside in a full understanding of democracy.

Other Information:

Package Name:
Requires Android:
Android 3.1+
Other Sources:

Download

This version of Antalya İş Adamları Derneği Android App comes with one universal variant which will work on all the Android devices.

Variant
1
(Sep 15, 2016)
Architecture
universal
Minimum OS
Android 3.1+
Screen DPI
nodpi (all screens)

All Versions

If you are looking to download other versions of Antalya İş Adamları Derneği Android App, We have 1 version in our database. Please select one of them below to download.

Loading..