Dịch vụ công 1.0.4 Icon

Dịch vụ công

TTCNTT-TT TP.HCM Business
0
0 Ratings
920+
Downloads
1.0.4
version
Jan 01, 2023
release date
8.8 MB
file size
Free
Download

What's New

change server to query data

About Dịch vụ công Android App

Dịch vụ công là ứng dụng cho phép người dân tra cứu các dịch vụ công tại các tỉnh/thành phố trên cả nước. Các phân hệ chức năng bao gồm:
- Tìm kiếm dịch vụ công
- Tìm kiếm, tương tác cơ quan thực thi
- Xem thông tin, trạng thái hồ sơ đã nộp
- Theo dõi tin tức
- Hỏi & đáp

Other Information:

Package Name:
Requires Android:
Android 4.2+
Other Sources:

Download

This version of Dịch vụ công Android App comes with one universal variant which will work on all the Android devices.

Variant
80
(Jan 01, 2023)
Architecture
universal
Minimum OS
Android 4.2+
Screen DPI
nodpi (all screens)

All Versions

If you are looking to download other versions of Dịch vụ công Android App, We have 1 version in our database. Please select one of them below to download.

Loading..